config:diff

Sortida dels elements de configuració diferents a la configuració activa comparada amb un directori.

Ús:

drupal config:diff [arguments] [options]
cdi

Opcions disponibles

Opció Detalls
--reverse Veure canvis invertits (p.e compara un directori amb la configuració activa).

Arguments disponibles

Argument Detalls
directory Directori amb el que comparar. Si s'omet, es tria des dels directoris de configuració de Drupal.

Exemples

  • Provide a config directory
    drupal config:diff ../config/path