config:export

Exportar la configuració actual de l'aplicació

Ús:

drupal config:export [options]
ce

Opcions disponibles

Opció Detalls
--directory Define the export directory to save the configuration output.
--tar If set, the configuration will be exported to an archive file.
--remove-uuid If set, the configuration will be exported without uuid key.
--remove-config-hash If set, the configuration will be exported without the default site hash key.

Exemples

 • Optional you can add the path to export
  drupal config:export \
  --directory="path/to/export"
  
 • If export will be in a compressed file and/or if uuid and config hashes will be removed.
  drupal config:export \
  --directory="path/to/export" \
  --tar \
  --remove-uuid \
  --remove-config-hash