create:nodes

Crear nodes 'dummy' per l'aplicació Drupal 8.

Ús:

drupal create:nodes [arguments] [options]
crn

Opcions disponibles

Opció Detalls
--limit Quants nodes voldrieu crear
--title-words Màxim de pararules dels títols de nodes
--time-range Quant de temps enrere ha de ser la data dels nodes
--language commands.create.nodes.options.language

Arguments disponibles

Argument Detalls
content-types Tipus de continguts utilitzats en la creació de nodes

Exemples

 • Provide the content type name.
  drupal create:nodes content-name
  
 • Provide the limit of publications, limit of title words, time range and language.
  drupal create:nodes content-name \
  --limit="5" \
  --title-words="5" \
  --time-range="1" \
  --language="und"