create:terms

Crear termes 'dummy' per l'aplicació Drupal 8.

Ús:

drupal create:terms [arguments] [options]
crt

Opcions disponibles

Opció Detalls
--limit Quants termes voldrieu crear
--name-words Màxim de paraules dels noms del termes

Arguments disponibles

Argument Detalls
vocabularies Vocabulari utilitzat en la creació termes

Exemples

 • Provide the vocabulary term name.
  drupal create:terms vocabulary
  
 • Provide the limit of terms to add and limit of title words.
  drupal create:terms tags \
  --limit="10" \
  --name-words="5"