debug:database:log

Mostrar el registre d'esdeveniments actual de l'aplicació

Ús:

drupal debug:database:log [arguments] [options]
dbb
ws

Opcions disponibles

Opció Detalls
--type Filter events by a specific type
--severity Filter events by a specific level of severity
--user-id Filter events by a specific user id
--asc List events in ascending order
--limit Limitar el número de resultats
--offset Punt inicial del límit
--yml Print in a yml style

Arguments disponibles

Argument Detalls
event-id Identificador de l'esdeveniment DBLog

Exemples

  • List all the entries on the log
    drupal debug:database:log
    
  • List specific log entry by Event ID
    drupal debug:database:log 21228