debug:module

Mostrar els mòduls disponibles per l'aplicació

Ús:

drupal debug:module [arguments] [options]
dm

Opcions disponibles

Opció Detalls
--status Estat del mòdul [habilitat deshabilitat]
--type Tipus de mòdul [core no-core]

Arguments disponibles

Argument Detalls
module Module name

Exemples

  • Display all installed modules
    drupal mod --status=installed
    
  • Display all installed and no core modules
    drupal mod --status=installed --type=no-core