debug:theme

Mostrar els temes actuals per l'aplicació

Ús:

drupal debug:theme [arguments]
dt
tde

Arguments disponibles

Argument Detalls
theme Especifica el tema a depurar

Exemples

  • List of themes on the site
    drupal debug:theme
    
  • Bartik theme information
    drupal debug:theme bartik