debug:update

Mostrar les actualitzacions disponibles per l'aplicació

Ús:

drupal debug:update
du
upd

Exemples

  • List of pending updates
    drupal debug:update