debug:user

Mostrar els usuaris actuals de l'aplicació

Ús:

drupal debug:user [options]
dus

Opcions disponibles

Opció Detalls
--uid Filters the result list by uids [between quotes separated by spaces]
--username Filters the result list by usernames [between quotes separated by spaces]
--mail Filters the result list by user's e-mail [between quotes separated by spaces]
--roles Rols per filtrar la depuració
--limit Quants usuaris voldrieu mostrar

Exemples

  • Users list on the site
    drupal debug:user