debug:views

Mostrar els recursos de vistes actuals de l'aplicació

Ús:

drupal debug:views [arguments] [options]
vde

Opcions disponibles

Opció Detalls
--tag Etiqueta de la vista
--status Estat de la vista (Habilitat Deshabilitat)

Arguments disponibles

Argument Detalls
view-id Identificador de la vista

Exemples

  • List of views on the site
    drupal debug:views