generate:controller

Generar i registrar un controlador

Ús:

drupal generate:controller [options]
gcon

Opcions disponibles

Opció Detalls
--module Nom del mòdul.
--class Nom de la classe del controlador
--routes El camins han de ser matrius i contenir [títol, mètode, camí]
--services Carregar serveis des del contenidor.
--test Generar una classe de verificació

Exemples

 • Generate controller specifying the module name, the class name and its routes
  drupal generate:controller \
  --module="modulename" \
  --class="DefaultController" \
  --routes='"title":"ControllerMethod", "name":"modulename.default_controller_hello", "method":"hello", "path":"/modulename/hello/{name}"' \
  --test