generate:entity:content

Generar una entitat de contingut

Ús:

drupal generate:entity:content [options]
geco

Opcions disponibles

Opció Detalls
--module Nom del mòdul.
--entity-class La classe de l'entitat de contingut
--entity-name El nom de l'entitat de contigut
--base-path El camí base per les rutes de l'entitat de continguts
--label Etiqueta
--has-bundles L'entitat conté bundles
--is-translatable Content entity translatable
--revisionable commands.generate.entity.content.options.revisionable

Exemples

 • Generate a content entity specifying the module, the entity class, the entity name, its path and label
  drupal generate:entity:content \
  --module="modulename" \
  --entity-class="DefaultEntity" \
  --entity-name="default_entity" \
  --base-path="/admin/structure" \
  --label="Default entity"
  
 • Generate a translatable and revisionable content entity specifying the module, the entity class, the entity name, its path and label
  drupal generate:entity:content \
  --module="modulename" \
  --entity-class="DefaultEntity" \
  --entity-name="default_entity" \
  --base-path="/admin/structure" \
  --label="Default entity" \
  --is-translatable \
  --revisionable