generate:plugin:condition

Generar una condició per a un connector

Ús:

drupal generate:plugin:condition [options]
gpco

Opcions disponibles

Opció Detalls
--module Nom del mòdul.
--class Nom de la classe de la condició del connector
--label Etiqueta de la condició del connector
--plugin-id Identificador de la condició del connector
--context-definition-id Identificador de la definició del context
--context-definition-label Etiqueta de la definició del context
--context-definition-required La definició del context es necessària (cert/fals)

Exemples

 • Generate a plugin condition for a node entity type specifying the module name, the class, the label, its id and the context definition
  drupal generate:plugin:condition \
  --module="modulename" \
  --class="ExampleCondition" \
  --label="Example condition" \
  --plugin-id="example_condition" \
  --context-definition-id="entity:node" \
  --context-definition-label="node" \
  --context-definition-required
  
 • Generate a plugin condition for language specifying the module name, the class, the label, its id and the context definition
  drupal generate:plugin:condition \
  --module="modulename" \
  --class="ExampleCondition" \
  --label="Example condition" \
  --plugin-id="example_condition" \
  --context-definition-id="language" \
  --context-definition-label="Language" \
  --context-definition-required
  
 • Generate a plugin condition for role configuration specifying the module name, the class, the label, its id and the context definition
  drupal generate:plugin:condition \
  --module="modulename" \
  --class="ExampleCondition" \
  --label="Example condition" \
  --plugin-id="example_condition" \
  --context-definition-id="entity:user_role" \
  --context-definition-label="user_role" \
  --context-definition-required