generate:plugin:field

Generar connectors de tipus de camp, giny i formatador de connectors

Ús:

drupal generate:plugin:field [options]
gpf

Opcions disponibles

Opció Detalls
--module Nom del mòdul.
--type-class Nom de la classe del connector de tipus de camp
--type-label Etiqueta del connector de tipus de camp
--type-plugin-id Identificador del connector de tipus de camp
--type-description Descripció del connector del tipus de camp
--formatter-class Nom de la classe del connector de formatador de camp
--formatter-label Etiqueta del connector de formatador de camp
--formatter-plugin-id Identificador del connector de formatador de camp
--widget-class Nom de la classe del connector de formatador de camp
--widget-label Etiqueta del connector del giny
--widget-plugin-id Identificador del connector del giny
--field-type Tipus de camp del formatador i connector del giny amb el que pot ser utilitzat
--default-widget Giny de camp predeterminat del connector de tipus de camp
--default-formatter Formatador de camp predeterminat del connector de tipus de camp

Exemples

 • Generate field type, widget and formatter plugins specifying the module name, the type (class, label, plugin id and description), the formatter (class, label, plugin id) and the widget (class, label and plugin id)
  drupal generate:plugin:field \
  --module="modulename" \
  --type-class="ExampleFieldType" \
  --type-label="Example field type" \
  --type-plugin-id="example_field_type" \
  --type-description="My Field Type" \
  --formatter-class="ExampleFormatterType" \
  --formatter-label="Example formatter type" \
  --formatter-plugin-id="example_formatter_type" \
  --widget-class="ExampleWidgetType" \
  --widget-label="Example widget type" \
  --widget-plugin-id="example_widget_type" \
  --field-type="example_field_type" \
  --default-widget="example_widget_type" \
  --default-formatter="example_formatter_type"