generate:plugin:fieldtype

Generar connector de tipus de camp.

Ús:

drupal generate:plugin:fieldtype [options]
gpft

Opcions disponibles

Opció Detalls
--module Nom del mòdul.
--class Nom de la classe del connector
--label Etiqueta del connector
--plugin-id Identificador del connector
--description Descripció del connector
--default-widget Giny de camp predeterminat d'aquest connector
--default-formatter Formatador de camp predeterminat d'aquest connector

Exemples

 • Generate a field type plugin specifying the module name, the class, its label, the plugin id and a description
  drupal generate:plugin:fieldtype \
  --module="modulename" \
  --class="ExampleFieldType" \
  --label="Example field type" \
  --plugin-id="example_field_type" \
  --description="My Field Type"
  
 • Generate a field type plugin with a default widget and formatter specifying the module name, the class, its label, the plugin id and a description
  drupal generate:plugin:fieldtype \
  --module="modulename" \
  --class="ExampleFieldType" \
  --label="Example field type" \
  --plugin-id="example_field_type" \
  --description="My Field Type" \
  --default-widget="DefaultWidget" \
  --default-formatter="DefaultFormatter"