generate:plugin:rulesaction

Generar un connector d'acció de regla

Ús:

drupal generate:plugin:rulesaction [options]
gpra

Opcions disponibles

Opció Detalls
--module Nom del mòdul.
--class Nom de la clase del connector
--label Etiqueta del connector
--plugin-id Identificador del connector
--type Tipus d'acció (usuari o node)
--category Categoría del connector
--context Context del connector

Exemples

 • Generate a user rule action plugin specifying the module name, the class, its label, the plugin id, the type, the category and its context
  drupal generate:plugin:rulesaction \
  --module="modulename" \
  --class="DefaultAction" \
  --label="Default action" \
  --plugin-id="default_action" \
  --type="user" \
  --category="default_action" \
  --context="default_action"
  
 • Generate a node rule action plugin specifying the module name, the class, its label, the plugin id, the type, the category and its context
  drupal generate:plugin:rulesaction \
  --module="modulename" \
  --class="DefaultAction" \
  --label="Default action" \
  --plugin-id="default_action" \
  --type="node" \
  --category="default_action" \
  --context="default_action"