generate:plugin:type:yaml

Generar un tipus de connector amb descobriment de YAML

Ús:

drupal generate:plugin:type:yaml [options]
gpty

Opcions disponibles

Opció Detalls
--module Nom del mòdul.
--class Nom de classe del tipus de connector
--plugin-name Nom màquina de la classe del tipus de connector
--plugin-file-name Nom del fitxer del connector

Exemples

 • Generate a plugin with Yaml discovery specifying module name, class name, plugin name and plugin file name
  drupal generate:plugin:type:yaml \
  --module="modulename" \
  --class="ExamplePlugin" \
  --plugin-name="example_plugin" \
  --plugin-file-name="example.plugin"