generate:profile

Generar un perfil.

Ús:

drupal generate:profile [options]
gpr

Opcions disponibles

Opció Detalls
--profile Nom del perfil
--machine-name Nom màquina del perfil (només minúscules)
--profile-path The path of the profile
--description Descripció del perfil
--core Versió del Core
--dependencies Dependències del mòdul separades per comes (p.e. context, panels)
--themes the theme name
--distribution Nom de la distribució

Exemples

 • Generate a profile specifying the profile name, the machine name, a description, the core and its module dependencies
  drupal generate:profile \
  --profile="NewProfileName" \
  --machine-name="newprofilename" \
  --description="My Useful Profile" \
  --core="8.x" \
  --dependencies="modulename"