generate:theme

Generar un tema.

Ús:

drupal generate:theme [options]
gt

Opcions disponibles

Opció Detalls
--theme Nom del tema
--machine-name Nom màquina del tema (només minúscules i caràcter de subratllat)
--theme-path Camí del tema
--description Descripció del tema
--core Versió del Core
--package Paquet del tema
--global-library Nom global de l'estil de la biblioteca
--libraries Libraries
--base-theme Base del tema (p.e. classy, stable)
--regions Regions
--breakpoints Punts d'interrupció (Breakpoints)

Exemples

 • Generate a theme without region and without breakpoint specifying the theme name, its machine name, the theme path, a description, the drupal core, the package name and the global library
  drupal generate:theme \
  --theme="AnotherTheme" \
  --machine-name="anothertheme" \
  --theme-path="/themes/custom" \
  --description="My Awesome theme" \
  --core="8.x" \
  --package="PackageName" \
  --global-library="global-styling" \
  --base-theme="false"
  
 • Generate a theme base on stable theme with two region defined and one breakpoint specifying the theme name, its machine name, the theme path, a description, the drupal core, the package name, a global library, its base, the regions and the breakpoint
  drupal generate:theme \
  --theme="MyTheme" \
  --machine-name="mytheme" \
  --theme-path="/themes/custom" \
  --description="My Awesome theme" \
  --core="8.x" \
  --package="MyThemePackage" \
  --global-library="global-styling" \
  --base-theme="stable" \
  --regions='"region_name":"Content", "region_machine_name":"content"' \
  --regions='"region_name":"Panel", "region_machine_name":"panel"' \
  --breakpoints='"breakpoint_name":"narrow", "breakpoint_label":"narrow", "breakpoint_media_query":"all and (min-width: 560px) and (max-width: 850px)", "breakpoint_weight":"1", "breakpoint_multipliers":"1x"'