list

Llistar tots els comandaments disponibles

Ús:

drupal list [arguments] [options]

Opcions disponibles

Opció Detalls
--xml Mostrar una llista com a XML
--raw Mostrar una llista de comandaments en brut
--format Format de sortida (txt, xml, json, or md)

Arguments disponibles

Argument Detalls
namespace Nom del namespace