migrate:execute

Executar les migracions disponibles per l'aplicació

Ús:

drupal migrate:execute [arguments] [options]
mie

Opcions disponibles

Opció Detalls
--site-url URL de lloc d'origen
--db-type commands.migrate.execute.migrations.options.db-type
--db-host Nom de l'amfitrió
--db-name Nom de la base de dades
--db-user Usuari de la base de dades
--db-pass Contrasenya de la base de dades
--db-prefix Prefix de la base de dades
--db-port Por de la base de dades
--exclude Identificadors(s) a excluir de la migració
--source-base_path Local file directory containing your source site (e.g. /var/www/docroot), or your site address (for example http://example.com)

Arguments disponibles

Argument Detalls
migration-ids Identificador(s) de la migració