user:delete

Eliminar usuaris de l'aplicació

Ús:

drupal user:delete [options]
ud

Opcions disponibles

Opció Detalls
--user User name/id to be deleted
--roles Rols vinculats als usuaris a eliminar

Exemples

 • Delete user specifying the id and the user role
  drupal user:delete \
  --user-id="2"
  --roles='authenticated'
  
 • Delete user specifying its id
  drupal user:delete \
  --user-id="3"
  
 • Delete users with the role "authenticated"
  drupal user:delete \
  --role="authenticated"