user:password:hash

Generar un 'hash' a partir d'una contrasenya de text sense format.

Ús:

drupal user:password:hash [arguments]
uph
usph

Arguments disponibles

Argument Detalls
password Contrasenya en text sense format

Exemples

  • Get hash of the word "p455w0rd"
    drupal user:password:hash  p455w0rd