Available Drupal Console Commands

Note: Drupal Console commands must be run from the root of a Drupal 8 installation.

Drupal Console Command Details
misc
about Alapvető információkat jelenít meg a Drupal Console projektről
chain Chain parancs végrehajtása
check System requirement checker
composerize Converts Drupal codebase to composer.
exec Execute an external command.
help Displays help for a command
init Copy configuration files to user home directory.
list A rendelkezésre álló parancsok listázása
shell Open a shell providing an interactive REPL (Read–Eval–Print-Loop).
server A PHP beépített webkiszolgálójának futtatása
cache
cache:rebuild A webhely összes gyorsítótárának újraépítése és törlése.
cache:tag:invalidate Invalidate cache tags.
config
config:delete Delete configuration
config:diff Az aktív konfigurációt egy könyvtárral összehasonlítva az eltérő konfigurációs elemek.
config:edit Szerkeszteni kell a kiválasztott konfigurációt.
config:export Aktuális alkalmazáskonfiguráció exportálása.
config:export:content:type Adott tartalomtípus és mezőinek exportálása.
config:export:single Egyetlen konfigurációs fájl exportálása yml-fájlként.
config:export:view Nézet exportálása YAML-formátumban egy megadott modulba, hogy újra lehessen használni más weboldalon.
config:import Konfiguráció importálása az aktuális alkalmazásba.
config:import:single Import the selected configuration.
config:override Az aktív konfiguráció értékének felülbírálása.
config:validate Validate a drupal config against its schema
config_update
config_update:default commands.config_update.default.description
create
create:comments Create dummy comments for your Drupal 8 application.
create:nodes Teszttartalom létrehozása egy Drupal 8 alkalmazáshoz.
create:roles Create dummy roles for your Drupal 8 application.
create:terms Tesztkifejezések létrehozása egy Drupal 8 alkalmazáshoz.
create:users Tesztfelhasználók létrehozása egy Drupal 8 alkalmazáshoz.
create:vocabularies Tesztszótárak létrehozása egy Drupal 8 alkalmazáshoz.
cron
cron:execute Cron megvalósítások végrehajtása modul szerint, vagy az összes cron metódus végrehajtása
cron:release Cron rendszerzár feloldása a cron újbóli futtatásához
database
database:add Add a database to settings.php
database:client Adatbázisügyfél indítása, ha az elérhető
database:connect Megjeleníti az adatbázis-kapcsolatot
database:drop Egy adatbázis összes táblájának eldobása.
database:dump Adatbázis szerkezetének és tartalmának kiíratása
database:log:clear Események eltávolítása a DBLog táblából, rendelkezésre állnak szűrők
database:log:poll Poll the watchdog and print new log entries every x seconds
database:query Executes a SQL statement directly as argument
database:restore Adatbázis szerkezetének és tartalmának visszaállítása.
debug
debug:breakpoints Displays breakpoints available in application
debug:cache:context Displays current cache context for the application.
debug:chain Rendelkezésre álló láncolt fájlok felsorolása.
debug:config Aktuális konfiguráció megjelenítése.
debug:config:settings A beállításfájl aktuális kulcs:érték beállításainak megjelenítése.
debug:config:validate Validate a schema implementation before a module is installed.
debug:container Egy alkalmazás aktuális szolgáltatásait jeleníti meg.
debug:cron Cron metódust megvalósító modulok listája
debug:database:log Az alkalmazás aktuális naplóeseményeinek megjelenítése
debug:database:table Adott adatbázis összes táblájának megjelenítése.
debug:entity Debug entities available in the system
debug:event Display current events
debug:features List registered features.
debug:image:styles List image styles on the site
debug:libraries Displays libraries available in application
debug:migrate Az elérhető aktuális költöztetések megjelenítése
debug:module Az alkalmazáshoz elérhető aktuális modulok megjelenítése
debug:multisite A rendszeren elérhető multisite-ok listázása
debug:permission Displays all user permissions.
debug:plugin Display all plugin types, plugin instances of a specific type, or the definition for a specific plugin.
debug:queue Display the queues of your application
debug:rest Aktuális REST-erőforrás megjelenítése
debug:roles Displays current roles for the application
debug:router Megjeleníti az alkalmazás aktuális útvonalait
debug:settings List user Drupal Console settings.
debug:site Minden ismert helyi és távoli webhely listázása.
debug:state Az aktuális állapotkulcsok megjelenítése.
debug:test Az alkalmazás egységtesztjeinek listázása.
debug:theme Megjeleníti az alkalmazás aktuális sminkjeit
debug:theme:keys Displays all theme keys provided by hook_theme functions
debug:update Az alkalmazás jelenleg elérhető frissítéseinek megjelenítése
debug:user Megjeleníti az aktuális felhasználókat
debug:views Alkalmazás aktuális views erőforrásainak megjelenítése
debug:views:plugins Display current views plugins for the application
devel
devel:dumper commands.devel.dumper.messages.change-devel-dumper-plugin
docker
docker:init Create a docker-compose.yml file
dotenv
dotenv:debug Debug Dotenv debug values.
dotenv:init Dotenv initializer.
entity
entity:delete Delete an specific entity
features
features:import Import module config.
field
field:info View information about fields.
generate
generate:ajax:command Generate & Register a custom ajax command
generate:authentication:provider Hitelesítésszolgáltató létrehozása
generate:breakpoint Generate breakpoint
generate:cache:context Generate a cache context
generate:command Parancsok létrehozása a konzolhoz.
generate:controller Kontroller létrehozása és regisztrálása
generate:entity:bundle Új tartalomtípus létrehozása (tartalom / mezőköteg)
generate:entity:config Új konfigurációs entitás létrehozása
generate:entity:content Új tartalom entitás létrehozása
generate:event:subscriber Esemény-előfizető létrehozása
generate:form Generate a new "FormBase"
generate:form:alter A hook_form_alter() vagy hook_form_FORM_ID_alter megvalósításának létrehozása
generate:form:config Generate a new "ConfigFormBase"
generate:help Generate an implementation of hook_help()
generate:jstest Generate a JavaScript test.
generate:module Modul létrehozása.
generate:module:file Generate a .module file
generate:permissions Generate module permissions
generate:plugin:block Blokk bővítmény létrehozása
generate:plugin:ckeditorbutton Generate CKEditor button plugin.
generate:plugin:condition Feltételbővítmény létrehozása.
generate:plugin:field Mezőtípus, felületi elem és formázó bővítmények létrehozása.
generate:plugin:fieldformatter Mezőformázó bővítmény létrehozása
generate:plugin:fieldtype Mezőtípus bővítmény létrehozása
generate:plugin:fieldwidget Mező felületi elem bővítmény létrehozása
generate:plugin:imageeffect Képhatás bővítmény létrehozása
generate:plugin:imageformatter Képformázó bővítmény létrehozása.
generate:plugin:mail Generate a plugin mail
generate:plugin:migrate:process Generate a migrate process plugin
generate:plugin:migrate:source Generate a migrate source plugin
generate:plugin:rest:resource REST-erőforrás bővítmény létrehozása
generate:plugin:rulesaction Szabályművelet bővítmény létrehozása
generate:plugin:skeleton Generate an implementation of a skeleton plugin for those plugins Drupal Console do not have a specific generator
generate:plugin:type:annotation Bővítménytípus létrehozása magyarázatészleléssel
generate:plugin:type:yaml Bővítménytípus létrehozása YAML-észleléssel
generate:plugin:views:field Egyéni nézetmező bővítmény létrehozása.
generate:post:update Generate an implementation of hook_post_update_NAME()
generate:profile Profil létrehozása.
generate:routesubscriber RouteSubscriber létrehozása
generate:service Szolgáltatás létrehozása
generate:site:alias Generates a site alias.
generate:theme Smink létrehozása.
generate:twig:extension Generate a Twig extension.
generate:update Generate an implementation of hook_update_N()
image
image:styles:flush Execute flush function by image style or execute all flush images styles
locale
locale:language:add A webhely által támogatott nyelv hozzáadása
locale:language:delete A webhely által támogatott nyelv törlése
locale:translation:status Rendelkezésre álló fordítási frissítések listázása
migrate
migrate:execute Az alkalmazáshoz elérhető költöztetés végrehajtása
migrate:rollback Rollback one or multiple migrations
migrate:setup Adott örökölt adatbázis fontos költöztetéseinek betöltése és létrehozása
module
module:dependency:install Install dependencies module in the application
module:download Modul vagy modulok letöltése
module:install Modul vagy modulok telepítése
module:path Returns the relative path to the module (or absolute path)
module:uninstall Modul vagy modulok eltávolítása
module:update Update core, module or modules in the application
multisite
multisite:new Sets up the files for a new multisite install.
multisite:update Update the files for a multisite installed.
node
node:access:rebuild Rebuild node access permissions. Rebuilding will remove all privileges to content and replace them with permissions based on the current modules and settings.
queue
queue:run Process the selected queue.
rest
rest:disable REST-erőforrás letiltása
rest:enable Az alkalmazás REST-erőforrásának engedélyezése
role
role:delete Delete roles for the application
role:new Create roles for the application
router
router:rebuild Az alkalmazás útvonalainak újraépítése
sample
sample:default commands.sample.default.description
settings
settings:set Change a specific setting value in DrupalConsole config file
site
site:import:local Import/Configure an existing local Drupal project
site:install Drupal projekt telepítése
site:maintenance Webhely karbantartási módba állítása
site:mode Rendszerteljesítmény beállításának átváltása
site:statistics Show the current statistics of website.
site:status Aktuális Drupal-telepítés állapotának megtekintése
state
state:delete Delete State
state:override Állapotkulcs felülbírálása.
taxonomy
taxonomy:term:delete Delete taxonomy terms from a vocabulary
test
test:run Egységteszt futtatása az alkalmazás számára elérhető tesztek közül
theme
theme:download Smink letöltése az alkalmazásban
theme:install Smink vagy sminkek telepítése az alkalmazásba
theme:path Returns the relative path to the theme (or absolute path)
theme:uninstall Az alkalmazás sminkjének vagy sminkjeinek eltávolítása
update
update:entities Applying Entity Updates
update:execute Egy modul adott Update N függvényének végrehajtása, vagy az összes végrehajtása
user
user:create Create users for the application
user:delete Felhasználók törlése
user:login:clear:attempts Egy fiók sikertelen bejelentkezési kísérleteinek törlése.
user:login:url Egyszer használatos felhasználói bejelentkezési URL-címet ad vissza.
user:password:hash Ellenőrzőösszeg előállítása sima szöveges jelszóból.
user:password:reset Adott felhasználó jelszavának alaphelyzetbe állítása.
user:role Adds/removes a role for a given user
views
views:disable Nézet letiltása
views:enable Nézet engedélyezése

Available options

Option Details
--help A súgóüzenet megjelenítése
--quiet Ne írjon ki semmilyen üzenetet
--verbose Az üzenetek részletességi szintjének növelése: 1: normális kimenet, 2: részletesebb kimenet, és 3: hibakeresés
--version Az alkalmazás verziójának megjelenítése
--ansi ANSI kimenet kényszerítése
--no-ansi ANSI kimenet tiltása
--no-interaction Ne tegyen fel semmilyen kérdést
--env A környezet neve
--root A parancs végrehajtásakor használt Drupal gyökérkönyvtárt adja meg
--debug Switches on debug mode
--learning Részletes kódkimenet létrehozása
--generate-chain A parancspbeállításokat és argumentumokat a chain parancsban használandó yaml-kimenetként jeleníti meg
--generate-inline A parancsbeállításokat és argumentumokat beágyazott parancsként jeleníti meg
--generate-doc A parancsbeállításokat és argumentumokat markdown szövegként jeleníti meg
--target A kezelni kívánt webhely neve (helyi vagy távoli webhelyek esetén)
--uri A használandó Drupal webhely URI-címe (multisite vagy másodlagos porton futó környezetek esetén)
--yes Megerősítés kihagyása és a művelet folytatása

Available arguments

Argument Details
command A végrehajtandó parancs