Available Drupal Console Commands

Note: Drupal Console commands must be run from the root of a Drupal 8 installation.

Drupal Console Command Details
misc
about Afișează informațiile de bază despre proiectul Drupal Console
chain Execuție comandă înlănțuită
check System requirement checker
composerize Converts Drupal codebase to composer.
exec Execute an external command.
help Displays help for a command
init Copy configuration files to user home directory.
list Listele de comenzi
shell Open a shell providing an interactive REPL (Read–Eval–Print-Loop).
server Runs PHP built-in web server
cache
cache:rebuild Reconstruiți și curățați tot cache-ul.
cache:tag:invalidate Invalidate cache tags.
config
config:delete Delete configuration
config:diff Ouput configuration items that are different in active configuration compared with a directory.
config:edit Editează configurarea selectată.
config:export Exportă configurările curente ale aplicației.
config:export:content:type Exportați un anumit tip de conținut și câmpurile aferente acestuia.
config:export:single Exportați o configurare unică ca și un fișier yml .
config:export:view Exportă un view în format YAML în interiorul unui modul furnizat pentru a-l reutiliza în alt sit web.
config:import Importă configurarea pentru aplicația curentă.
config:import:single Import the selected configuration.
config:override Suprascrie valoarea de configurare în configurarea activă.
config:validate Validate a drupal config against its schema
config_update
config_update:default commands.config_update.default.description
create
create:comments Create dummy comments for your Drupal 8 application.
create:nodes Create dummy nodes for your Drupal 8 application.
create:roles Create dummy roles for your Drupal 8 application.
create:terms Create dummy terms for your Drupal 8 application.
create:users Create dummy users for your Drupal 8 application.
create:vocabularies Create dummy vocabularies for your Drupal 8 application.
cron
cron:execute Execută cron-ul direct dintr-un modul sau din toate
cron:release Lansează sistemul de blocare pentru a repermite reluarea rulării cron-ului
database
database:add Add a database to settings.php
database:client Lansează un client DB dacă acesta este disponibil
database:connect Lansează un client DB dacă acesta este disponibil
database:drop Drop all tables in a given database.
database:dump Descărcați structura și conținutul bazei de date MySQL și tabelele acesteia
database:log:clear Eliminați evenimentele din tabelul DBLog, sunt disponibile filtre
database:log:poll Poll the watchdog and print new log entries every x seconds
database:query Executes a SQL statement directly as argument
database:restore Restabilește structura și conținutul bazei de date MySQL și ale tabelelor acesteia
debug
debug:breakpoints Displays breakpoints available in application
debug:cache:context Displays current cache context for the application.
debug:chain List available chain files.
debug:config Afișează configurarea curentă.
debug:config:settings Displays current key:value on settings file.
debug:config:validate Validate a schema implementation before a module is installed.
debug:container Afișează serviciile curente pentru o aplicație.
debug:cron Lista modulelor ce implementează un cron
debug:database:log Afișează evenimentele curente, de intrare în jurnal, pentru aplicație
debug:database:table Show all tables in a given database.
debug:entity Debug entities available in the system
debug:event Display current events
debug:features List registered features.
debug:image:styles List image styles on the site
debug:libraries Displays libraries available in application
debug:migrate Afisează migrațiunea curentă accesibilă pentru aplicație
debug:module Afişează Modulele curente pentru aplicaţie
debug:multisite Listează toate multi siturile disponibile în sistem
debug:permission Displays all user permissions.
debug:plugin Display all plugin types, plugin instances of a specific type, or the definition for a specific plugin.
debug:queue Display the queues of your application
debug:rest Afişează resursele REST curente.
debug:roles Displays current roles for the application
debug:router Afişează rutele curente
debug:settings List user Drupal Console settings.
debug:site Listează toate siturile locale sau la distanță.
debug:state Show the current State keys.
debug:test Afişează testele accesibile
debug:theme Afișează temele curente pentru aplicație
debug:theme:keys Displays all theme keys provided by hook_theme functions
debug:update Afişează actualizările disponibile pentru aplicaţie.
debug:user Displays current users for the application
debug:views Afişează resursele curente ale views-ului pentru aplicație.
debug:views:plugins Display current views plugins for the application
devel
devel:dumper commands.devel.dumper.messages.change-devel-dumper-plugin
docker
docker:init Create a docker-compose.yml file
dotenv
dotenv:debug Debug Dotenv debug values.
dotenv:init Dotenv initializer.
entity
entity:delete Delete an specific entity
features
features:import Import module config.
field
field:info View information about fields.
generate
generate:ajax:command Generate & Register a custom ajax command
generate:authentication:provider Generează un "Authentication Provider"
generate:breakpoint Generate breakpoint
generate:cache:context Generate a cache context
generate:command Generează comenzi pentru consolă.
generate:controller Generează și Înregistrează un controller
generate:entity:bundle Generează un tip de conținut nou (nod / entitate)
generate:entity:config Generează o entitate de configurare nouă
generate:entity:content Generează o entitate de conținut nouă
generate:event:subscriber Generează un abonat la eveniment
generate:form Generate a new "FormBase"
generate:form:alter Generează o implementare a hook_form_alter() sau hook_form_FORM_ID_alter()
generate:form:config Generate a new "ConfigFormBase"
generate:help Generate an implementation of hook_help()
generate:jstest Generate a JavaScript test.
generate:module Generează un modul.
generate:module:file Generate a .module file
generate:permissions Generate module permissions
generate:plugin:block Generează un Plugin de tip bloc
generate:plugin:ckeditorbutton Generate CKEditor button plugin.
generate:plugin:condition Generează o condiție pentru extensie.
generate:plugin:field Generează extensiile: tipul de câmp, widget-ul si formatare.
generate:plugin:fieldformatter Generează extensia de formatare a câmpului.
generate:plugin:fieldtype Generează extensia de tip câmp.
generate:plugin:fieldwidget Generează extensia de widget pentru câmp.
generate:plugin:imageeffect Generează un plugin pentru efecte de imagini.
generate:plugin:imageformatter Generează un plugin de formatare a imaginii.
generate:plugin:mail Generate a plugin mail
generate:plugin:migrate:process Generate a migrate process plugin
generate:plugin:migrate:source Generate a migrate source plugin
generate:plugin:rest:resource Generează un plugin de tip resursă REST
generate:plugin:rulesaction Generează un plugin care implementează o acţiune de rules
generate:plugin:skeleton Generate an implementation of a skeleton plugin for those plugins Drupal Console do not have a specific generator
generate:plugin:type:annotation Generează un tip de plugin cu descoperire de adnotaţii
generate:plugin:type:yaml Generează un tip de plugin cu descoperire de YAML.
generate:plugin:views:field Generează o extensie custom de views field.
generate:post:update Generate an implementation of hook_post_update_NAME()
generate:profile Generate a profile.
generate:routesubscriber Generează un RouteSubscriber
generate:service Genereaza un serviciu
generate:site:alias Generates a site alias.
generate:theme Generează o temă.
generate:twig:extension Generate a Twig extension.
generate:update Generate an implementation of hook_update_N()
image
image:styles:flush Execute flush function by image style or execute all flush images styles
locale
locale:language:add Adaugă o limbă ce va avea suport pe situl dvs.
locale:language:delete Ștergeți o limbă ce are suport pe situl dvs.
locale:translation:status Listează actualizările de traducere disponibile
migrate
migrate:execute Execută o migraţie disponibilă pentru aplicaţie
migrate:rollback Rollback one or multiple migrations
migrate:setup Încărcați și creați migrațiunile relevante pentru o bază de date furnizată
module
module:dependency:install Install dependencies module in the application
module:download Descarcă modulul sau modulele pentru aplicație
module:install Instaleaza Module
module:path Returns the relative path to the module (or absolute path)
module:uninstall Dezinstalează un modul sau mai multe din aplicaţie.
module:update Update core, module or modules in the application
multisite
multisite:new Sets up the files for a new multisite install.
multisite:update Update the files for a multisite installed.
node
node:access:rebuild Rebuild node access permissions. Rebuilding will remove all privileges to content and replace them with permissions based on the current modules and settings.
queue
queue:run Process the selected queue.
rest
rest:disable Dezactiveaza o resursă REST
rest:enable Activează o resursă REST pentru aplicaţie.
role
role:delete Delete roles for the application
role:new Create roles for the application
router
router:rebuild Reconstruieşte o rută
sample
sample:default commands.sample.default.description
settings
settings:set Change a specific setting value in DrupalConsole config file
site
site:import:local Import/Configure an existing local Drupal project
site:install Instalează un proiect Drupal
site:maintenance Activează modul de mentenanţă
site:mode Schimbă configurarile de performanţă ale sistemului
site:statistics Show the current statistics of website.
site:status Vizualizează statutul de instalare (Drupal Installation status)
state
state:delete Delete State
state:override Override a State key.
taxonomy
taxonomy:term:delete Delete taxonomy terms from a vocabulary
test
test:run Execută un test dintre testele disponibile in aplicaţie.
theme
theme:download Descarcă tema în aplicație
theme:install Instalează tema sau temele în aplicație
theme:path Returns the relative path to the theme (or absolute path)
theme:uninstall Dezinstalează tema sau temele din aplicație
update
update:entities Applying Entity Updates
update:execute Execută o funcţie specifică Update N dintr-un modul sau execută-le pe toate
user
user:create Create users for the application
user:delete Delete users for the application
user:login:clear:attempts Şterge autentificările eşuate pentru un cont.
user:login:url Returneaza un URL de logare care poate fi folosit o singură dată.
user:password:hash Generează un hash dintr-o parolă de tip text.
user:password:reset Resetează parola pentru un utilizator.
user:role Adds/removes a role for a given user
views
views:disable Dezactivează un View
views:enable Activează un View

Available options

Option Details
--help Display this help message
--quiet Do not output any message
--verbose Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug
--version "%s" versiunea "%s"
--ansi Force ANSI output
--no-ansi Disable ANSI output
--no-interaction Do not ask any interactive question
--env Numele mediului de lucru.
--root Definiți rădăcina Drupal care va fi folosită la executarea comenzilor
--debug Switches on debug mode
--learning Generarea unui cod verbal.
--generate-chain Printează opțiunile și argumentele de execuție în format yaml pentru a fi folosit în comandă înlănțuită
--generate-inline Printează opțiunile și argumentele de execuție în apel inline pentru a fi folosit pe viitor
--generate-doc Shows command options and arguments as markdown
--target Site name you want to interact with (for local or remote sites)
--uri URI-ul sitului Drupal care va fi folosit (pentru medii multi-sit sau când rulează pe un port alternativ)
--yes Skip confirmation and proceed

Available arguments

Argument Details
command The command to execute