generate:theme

Generează o temă.

Usage:

drupal generate:theme [options]
gt

Available options

Option Details
--theme Numele temei
--machine-name Numele maşină (doar caracere minuscule şi caracterul "_" sunt suportate)
--theme-path Calea spre temă
--description Descrierea temei
--core Versiunea nucleului
--package Pachetul
--global-library Numele librariei de stilizare globală
--libraries Libraries
--base-theme Tema de bază (ex.: classy, stable)
--regions Regiuni
--breakpoints Puncte de întrerupere

Examples

 • Generate a theme without region and without breakpoint specifying the theme name, its machine name, the theme path, a description, the drupal core, the package name and the global library
  drupal generate:theme \
  --theme="AnotherTheme" \
  --machine-name="anothertheme" \
  --theme-path="/themes/custom" \
  --description="My Awesome theme" \
  --core="8.x" \
  --package="PackageName" \
  --global-library="global-styling" \
  --base-theme="false"
  
 • Generate a theme base on stable theme with two region defined and one breakpoint specifying the theme name, its machine name, the theme path, a description, the drupal core, the package name, a global library, its base, the regions and the breakpoint
  drupal generate:theme \
  --theme="MyTheme" \
  --machine-name="mytheme" \
  --theme-path="/themes/custom" \
  --description="My Awesome theme" \
  --core="8.x" \
  --package="MyThemePackage" \
  --global-library="global-styling" \
  --base-theme="stable" \
  --regions='"region_name":"Content", "region_machine_name":"content"' \
  --regions='"region_name":"Panel", "region_machine_name":"panel"' \
  --breakpoints='"breakpoint_name":"narrow", "breakpoint_label":"narrow", "breakpoint_media_query":"all and (min-width: 560px) and (max-width: 850px)", "breakpoint_weight":"1", "breakpoint_multipliers":"1x"'