list

Listele de comenzi

Usage:

drupal list [arguments] [options]

Available options

Option Details
--xml Afișarea listei ca XML
--raw Afișarea brută a listei de comenzi
--format Formatul de afișare (txt, xml, json, sau md)

Available arguments

Argument Details
namespace Numele spațiului de lucru