debug:site

Liệt kê tất cả các sites cục bộ và từ xa đã biết.

Usage:

drupal debug:site [arguments]
dsi

Available arguments

Argument Details
target Target
property Property

Examples

  • drupal debug:site